BF-2019 1
Verksamhetsberättelse för Stockholms Byggmästareförening 2019
BF-2019 2
Verksamhetsberättelse för Stockholms Byggmästareförening 2019
BF-2019 3
Verksamhetsberättelse för Stockholms Byggmästareförening 2019
BF-2019 4
Verksamhetsberättelse för Stockholms Byggmästareförening 2019
Shadow

Stockholms Byggmästareförening

UTGIVARE
Stockholms Byggmästareförening
REDAKTÖRER
Ellen Norman och Henrik Benterås Lucht, Stockholms Byggmästareförening
TEXT OCH FOTO
Nicole Kling
GRAFISK DESIGN
Marianne Engblom

2019 firade Byggmästareföreningen sitt 130-årsjubileum. Under året tog Byggmästareföreningen och Sveriges Byggindustrier också flera viktiga steg för att bädda för framtiden. Byggbranschens Utbildningscenter lanserades, till exempel, och arbetet med Byggarnas Hus som ska bli en mötesplats för alla i byggbranschen påbörjades. Men den största nyheten från 2019 är det fördjupade sam­arbetet med Sveriges Byggindustrier.

Marianne Engblom har formgivit verksamhetsberättelsen för 2019, liksom många andra av Stockholms Byggmästareförenings publikationer, som underkonsult till Tullbergs Kommunikationsbyrå.