kvinnotryck 1
Kvinnotryck, grafisk design av tidningar
kvinnotryck 2
Kvinnotryck, närkontakt
kvinnotryck 3
Kvinnotryck, grafisk design av tidningar
kvinnotryck 4
Kvinnotryck, grafisk design av tidningar
kvinnotryck 5
Kvinnotryck, fritidslinjen
Shadow

UTGIVARE
Roks
REDAKTÖR
Charlotta Janson Josephsson
REDAKTIONSKOLLEKTIV
Charlotta Janson Josephsson, Niquita Karlsson, Tina Olby och Amanda Wickberg.
GRAFISK DESIGN
Marianne Engblom

Kvinnotryck

Kvinnotryck tar upp olika aspekter av kvinnors livsvillkor och mäns våld mot kvinnor. Den finns både som papperstidning och som webbtidningen och utgivare är Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks.

Marianne Engblom har gjort den grafiska designen av den tryckta tidningen sedan 2015 och av webbtidningen, kvinnotryck.se, sedan starten 2019.