kvinnotryck 1
Kvinnotryck, omslag
kvinnotryck 2
Kvinnotryck, närkontakt
kvinnotryck 3
Kvinnotryck, fritidslinjen
Shadow

UTGIVARE
Roks
REDAKTÖR
Unni Drougge
REDAKTIONSKOLLEKTIV
Amanda Ferrada, Unni Drougge, Maria Hane och Ana Paula Oliveira de Macêdo.
GRAFISK DESIGN
Marianne Engblom

Kvinnotryck

Kvinnotryck tar upp olika aspekter av kvinnors livsvillkor och mäns våld mot kvinnor. Den finns både som papperstidning och som webbtidningen och utgivare är Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks.

Marianne Engblom har gjort den grafiska designen av den tryckta tidningen sedan 2015 och av webbtidningen, kvinnotryck.se, sedan starten 2019.