rainbows, pythons and waterfalls 1
Rainbows, pythons and waterfalls, bok
rainbows, pythons and waterfalls 2
Rainbows, pythons and waterfalls, bok
rainbows, pythons and waterfalls 3
Rainbows, pythons and waterfalls
rainbows, pythons and waterfalls 3
Rainbows, pythons and waterfalls, bok
Shadow

Rainbows, pythons and waterfalls

UTGIVARE
Nordiska Afrikainstitutet
FÖRFATTARE
Terje Oestigaard
PROJEKTLEDARE
Henrik Alfredsson
GRAFISK DESIGN
Marianne Engblom och Henrik Alfredsson

Regnbågen har i alla tider fascinerat människor. Boken Rainbows, pythons and waterfalls – Heritage, poverty and sacrifice among the Busoga in Uganda ger en fascinerande inblick i samspelet mellan vattenguden, som bor i det mäktiga vattenfallet Itanda, regnbågen och det livsviktiga regnet. Under en svår torka kan vattenguden förmås att skapa regn med hjälp av en noga regisserad offerritual. Allt färre lever efter de gamla traditionerna men mytologin ger fördjupade kunskaper om hur människorna ser på sig själva, samspelet med naturkrafterna och regnbågens betydelse.

Grafisk design Marianne Engblom och Henrik Alfredsson, Nordiska Afrikainstitutet, som också designat kartorna i boken.