Waterfront 1
Tidningsdesign, Waterfront 2-2018
Waterfront 2
Tidningsdesign, Waterfront 2-2019
Waterfront 3
Tidningsdesign, Waterfront Daily,
Shadow

Waterfront

UTGIVARE
SIWI
REDAKTÖR
Maria Sköld
REDAKTION WATERFRONT DAILY
Text: Görrel Espelund, Andreas Karlsson och Nick Chipperfield | Foto: Thomas Henrikson och Mikael Ullén
GRAFISK DESIGN
Marianne Engblom

Waterfront kommer ut 3–4 gånger per år och tar upp angelägna vattenfrågor. Utgivaren är Stockholm International Water Institute, SIWI.

På sommaren arrangerar SIWI en konferens om vatten som lockar tusentals besökare från hela världen, World Water Week. Under den veckan ges Waterfront ut som ett dagligt nyhetsbrev.

Marianne Engblom har arbetat med layouten av Waterfront sedan 2017 och var grafisk designer i redaktionsteamet för Waterfront Daily sommaren 2017, 2018 och 2019.