Marianne Engblom
Marianne Engblom, foto Jini Sofia Lee
Marianne Engblom
Marianne Engblom, foto Jini Sofia Lee
Shadow

Om Marianne Engblom

TIDNINGSDESIGN
Berg's School of Communication
GRAFISK FORMGIVNING
Forsbergs skola
WEBBPRODUKTION
Malmö högskola
REDAKTIONELLT
Journalisthögskolan

Formgivning är bland det roligaste jag vet! När den grafiska formen lyfter fram innehållet och fångar läsaren är jag som allra lyckligast. Mitt jobb blir aldrig slentrian. Det är lika stimulerande varje gång att pussla tills formen passar budskapet och hänger ihop med företagets övriga identitet. Min roll är att se vilka möjligheter som ligger i uppdraget. Att lyssna och skapa en funktionell grafisk form som stämmer med kundens behov, önskningar och målgrupper.

Mina uppdrag har handlat om vitt skilda ämnesområden, som global utveckling, kvinnors rättigheter, smycken, byggbranschen och industridesign. Men alla ämnen kan bli grafiskt intressanta och jag antar gärna nya utmaningar.