byggbiz 1
Byggbiz – grafisk design
byggbiz 2
Byggbiz – grafisk design
byggbiz 3
Byggbiz – grafisk design
byggbiz 4
Byggbiz 2-2021 – grafisk design
Shadow

Byggbiz

UTGIVARE
Stockholms Byggmästareförening
Redaktionsledning
Henrik Benterås Lucht, Stockholms Byggmästareförening
REDAKTÖR, TEXT OCH FOTO
Nicole Kling
GRAFISK DESIGN
Marianne Engblom
PRODUKTION
Tullbergs Kommunikationsbyrå AB och Kling Media AB

Byggbiz ges ut av Stockholms Byggmästareförening och riktar sig till dels till politiker och tjänstemän i Stockholms län som fattar beslut i byggfrågor, dels till föreningens cirka 850 medlemsföretag. Byggbiz tar upp sånt som är på gång i bygg- och anläggningsbranschen och fördjupar kunskapen om byggandets förutsättningar.

Marianne Engblom står för den grafiska formgivningen och viss projektledning, till exempel utgivningsplaner med tid för redaktionsmöten, korrvändor m.m. och tryckkontakter.