source-to-sea_1
Source-to-sea, broschyrdesign
source-to-sea_2
Source-to-sea, broschyr
source-to-sea_3
Source-to-sea, broschyr
source-to-sea_4
Source to sea, broschyr
Shadow

Source-to-sea

UTGIVARE
SIWI med stöd från UD, UNDP och Sida
FÖRFATTARE
Ruth Mathews, Kanika Groeneweg-Thakar, Birgitta Liss Lymer, Viktor Sundman, Anna Tengberg och Johanna Sjödin
GRAFISK DESIGN
Marianne Engblom

Action Platform for Source-to-Sea Management (S2S Platform) är ett gemensamt initiativ med stöd av ett trettiotal intressenter, bland andra FAO och UNDP. Målet är att bidra till att vattnet på vår planet tas tillvara och hanteras på ett bättre sätt. Stockholm International Water Institute (SIWI) är värd för projektet och har bland annat gett ut guideboken Implementing the source-to-sea approach – A guide for practitioners. Där presenteras steg för steg hur förvaltningen av vatten kan förbättras.

Marianne Engblom har formgivit guideboken liksom Starting at the source to save the sea – Look upstream to achieve SDG 14 som beskriver kopplingen till FN:s globala mål för hav och marina resurser, SDG 14.