Formgivning är bland det roligaste jag vet! När den grafiska formen lyfter fram innehållet och fångar läsaren är jag som allra lyckligast. Mitt jobb blir aldrig slentrian. Det är lika stimulerande varje gång att pussla tills formen passar budskapet och hänger ihop med företagets övriga identitet. Min roll är att se vilka möjligheter som ligger i uppdraget. Att lyssna och skapa en funktionell grafisk form som stämmer med kundens behov, önskningar och målgrupper.
Marianne Engblom, foto Jini Sofia Lee